Rengøring Nakskov

  • Få 3 gratis tilbud på billig rengøring Nakskov
  • Udfyld skemaet på mindre end 2 minutter
  • Du får kun tilbud fra certificerede rengøringsfirmaer

Få 3 Rengøring Nakskov tilbud

Få 3 dejlige tilbud på rengøring Nakskov. Få en dejlig pris


Rengøring af ben

Ben fra større pattedyr som okse og heste har gennem tiderne været brugt til skærearbejde, pyntegenstande og knivskafter. Elfenben, som er stødtænderne fra elefanter, har været særdeles eftertragtet, men fra omkring årtusindskiftet er elefanterne fredede. Ben rengøres ved tørring med en hårdtopvredet klud, evt. dyppet i en tynd sæbeopløsning, og tørres efter med en tør klud. Ben tåler ikke at ligge i blød i vand. Kan, hvis det er nødvendigt, renses med sprit.
Bejdse er et syntetisk vandopløseligt farvestof, der bruges til at ændre træs farve. Bruges ofte for at give de mindre ædle, billige træsorter farve som finere træsorter. Eksempelvis kan fyrretrae bejdses med maghogni-, nød- eller teaktræsbejdse. Kan også bruges til at ændre farvetoner og som træbeskyttelse. Vigtigt at læse deklarationen grundigt, da nogle af bejdserne kan være giftige på grund af afgasning.

Benzin og benzol

Benzin er et opløsningsmiddel, der er en flygtig, eksplosiv og brandfarlig væske. Udvindes af olie og bruges som brændstof til motorer. Da benzin er fedtopløsende, kan det også bruges som rensevæske. Skal bruges med forsigtighed, under udluftning og aldrig i nærheden af åben ild. Skal faremærkes.
Benzol også kaldet Stenkulsnafta er fedtopløsende. Ligner benzin, men er kemisk lidt anderledes opbygget. Kan i lighed med benzin bruges til rensning af f.eks. tekstiler, men frarådes da det er farligt at indånde. Skal faremærkes.
Bedriftssundhedstjenesten i almindelig tale kaldet BST. Ifølge arbejdsmiljøloven skal der oprettes en bedriftssundhedstjeneste, hvor hensynet til de ansattes sikkerhed og sundhed taler for det. Formålet med en bedriftssundhedstjeneste er at vejlede branchens medlemmer.

Få 3 Rengøring Nakskov tilbud


Eksempler på rengøring i 4900 Nakskov

J.P. Rengøring
Fuglsangvej 25
4900 Nakskov
CVR: 30230434
Hjemmeside
MJ Rengøring
Løjtoftevej 174
4900 Nakskov
CVR: 36468122
Hjemmeside
BR Rengøring ApS
Rosenvænget 37
4900 Nakskov
CVR: 30550404
Hjemmeside