Rengøring Tølløse

  • Få 3 gratis tilbud på effektiv rengøring Tølløse
  • Udfyld skemaet online på ca tre minutter
  • Du får kun tilbud fra faguddannede rengøringsfirmaer

Få 3 Rengøring Tølløse tilbud

Rengøring Tølløse. Indhent 3 solide og billige tilbud ★


Ammoniak og salmiakspiritus til rengøring

Ammoniak er en gas, som er meget farlig at indånde og kan forårsage vandudfældning i lungerne. Den er letopløselig i vand. En ca. 8%-opløsning forhandles som salmiakspiritus, medens en 25% opløsning kaldes tredobbelt salmiak.
Salmiakspiritus hører til opløsningsmidlerne og virker basisk, er meget fedtopløsende og har gennem tiderne været brugt til rengøring af meget snavsede ting. På grund af den fedtopløsende evne er ammoniakvand velegnet til afvaskning før maling. Ammoniak fjerner alt fedt og nedbryder den gamle maling.
Ammoniak er meget flygtig, og alle koncentrationer vil afgasse til omgivelserne. Derfor bør man kun bruge ammoniak under grundig udluftning. Der er den store fordel, at ammoniak fordamper helt, så der ikke efterlades hverken lugt eller inddampningsfilm. Er underkastet giftloven og skal være faremærket.

Animalsk sæbe

Tidligere fremstillede man altid sæbe af fedt og knogler fra selvdøde dyr og slagteaffald. Grundprincippet er, at fedtstofferne forsæbes med stærke baser, hvilket er det første stadie i fremstillingen af brun sæbe, som har et forholdsvis højt indhold af baserester. Udvaskes baserne fremkommer renere og renere produkter som feks, sæbespåner og håndsæbe.
Anioniske tensider er vaskeaktive tensider i vaske- og rengøringsmidler. De mest almindelige syntetiske tensider samt naturlige sæber.
Antændelsestemperatur er den temperatur et fast eller luftigt stof skal have for at bryde i brand og vedblive at brænde. Punktet er ikke absolut, da omgivelserne kan have en vis indflydelse. Indenfor rengøringsområdet kan det have en betydning, da en del kemiske stoffer har lav antændelsestemperatur. F.eks. har mange organiske opløsningsmidler et lavt antændelsespunkt.

Få 3 Rengøring Tølløse tilbud


Eksempler på rengøring i 4340 Tølløse

Rent til tiden
Skovbakkevej 11
4340 Tølløse
CVR: 27422292
Hjemmeside
Halgreens Polering
Bakkedraget 30
4340 Tølløse
CVR: 26961483
Hjemmeside
TH Multiservice
Hovedgaden 35 B
4340 Tølløse
CVR: 20774932
Hjemmeside