Rengøring Haslev

  • Rengøring Haslev - Få 3 kontante tilbud
  • Udfyld skemaet, spar ca 12 pct
  • Modtag engageret billig rengøringsarbejde

Få 3 Rengøring Haslev tilbud

Eksempler på
vejnavne Haslev

Nyparken
Ulsevej
Tjørneparken
Højleddet
Skuderløse Bygade
Øllemosevej
Jens Martin Knudsens Vej
Marielunden
Tingvej
Lille Aversivej
Månebakken
Ole Rømers Vej
Kløvervænget
Sandagervej
Syrenvænget
Kirkevænget
Nygårdsvej
Norgesgade
Terslevvej
Toftevej

Få 3 velegnede tilbud på rengøring Haslev og spar 30 %

Det kan være noget af en udfordring at finde en rutineret og samtidig billig rengøringsassistent i Haslev. Løsningen er at overlade dette arbejde til os, og lade os lokalisere de bedste og billigste tilbud på rengøring i Haslev til dig. Vi tilbyder - helt gratis - at skaffe 3 knaldtilbud på din rengøringsopgave.
Det er garanteret at udtrykke, at du er urimeligt kompenseret for tabt tid med, hvilket gør det svært at rengøre dit hjem? Hader du at rengøre dit hus? Vi forbinder dig med et gavnligt forhold til lokale rengøringsfirmaer. Du bør overveje det tidsforbrug, der er forbundet med at finde faglært arbejdskraft til at gøre rent.
Vore partnere er også specialister i rensning af tæpper. Grundet det minimale forbrug af kemikalier og vand, er tæpperne normalt tørre efter blot 30-40 min. og kan derfor benyttes ganske kort tid efter rensningen. Den korte tørretid betyder, at metoden er velegnet i lokaler med meget trafik dagen igennem.

Arbejdspladsvurdering og Arbejdstilsynet

Arbejdspladsvurdering i almindelig tale kaldet APV. l følge arbejdsmiljøloven skal enhver arbejdsgiver eller -sted gennemføre en vurdering af arbejdspladsens fysiske og psykiske tilstand. Vurderingen skal foreligge skriftligt og bruges i forbindelse med sikkerhedsarbejdet på stedet.
Arbejdstilsynet almindeligvis kaldet AT. Arbejdsministerens styrelse og den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at føre tilsyn med virksomhederne og derved sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes og være behjælpelig med råd og vejledning. Ved at udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold og informere om arbejdsmiljø, skal Arbejdstilsynet desuden medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende rengøring arbejdsmiljø på arbejdspladserne i Danmark. Arbejdsmiljøloven med de tilhørende bekendtgørelser er grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver.

Arbejdstakt og arbejdsøkonomi

Arbejdstakt er et udtryk, der bruges i forbindelse med fastsættelse af tidsforbrug ved et givent stykke rengøring arbejde. Arbejdstakt 100 svarer til et normalt arbejdstempo med øvet rutine og god dygtighed. Ved tempo forstas hastighed og bevægelse. Ved rutine forstås, at de enkelte arbejdsmetoder har været gennemført mange gange. Ved dygtighed forstås anlæg for at bruge de tillærte rutiner.
Arbejdsøkonomi er læren om, hvordan man tilrettelægger arbejdet, så rengøring, redskaber, maskiner, midler, arbejdsmetoder og tid udnyttes på den mest hensigtsmæssige og mindst belastende måde. Ordet økonomi betyder anskaffelse, forvaltning og anvendelse. Arbejdsøkonomi handler om forvaltning og anvendelse af det arbejdende menneske og på hvilken måde arbejdet tilrettelægges og udføres.

Få 3 Rengøring Haslev tilbud


Lokal rengøring fra 4690

MasterService IVS
Rosenvænget 4
4690 Haslev
CVR: 36967382
Hjemmeside
Danske Rengøring
Egevej 6
4690 Haslev
CVR: 29349851
Hjemmeside
Primo Rengøring Eftf.
Danmarksgade 1 A
4690 Haslev
CVR: 32819761
Hjemmeside